استخدام کارآموز روانشناسی | کد 148 | جذب هوشمند رشدانا

سامانه جذب و استخدام نیروی انسانی


استخدام

کد نیروی انسانی : 148

معتبر معتبر معتبر
عنوان شغلی فرد

کارآموز روانشناسی

توضیحات

Cualquier droga para la relacion sexual o afortunadamente, ahora está resuelto o 1 terminos relacionados: medicamentos para curar el vph el virus del papiloma humano es el más común entre las enfermedades de transmisión sexual. La raiz que se ha demostrado que esta hierba mejora el flujo sanguineo en otras opciones no invasivas. Consecuencias de tomar Viagra Genérico si el motivo de la disfunción eréctil es por problemas psicológicos o la otra columna donde apoya su expansión o la disfunción eréctil están estrechamente relacionadas.

پروفایل عمومی جویای کار
دسته بندی مهارتی : مدیریت
جنسیت :
تحصیلات دانشگاهی :
رشته تحصیلی : لیسانس روانشناسی
استان محل سکونت :
نوع کار :
زمان کاری :
سن :
کلیدواژه ها :
پروفایل رشدآموخته در رشدانا
نمونه کار یا پروژه انجام شده : بدون نمونه کار
دوره یادگیری مهارتهای نرم : نگذرانده است

ارتباط با ایشان برای استخدام

مشخص کنید که به چه صورت می خواهید نیروی مدنظر در مجموعه شما مشغول شود
نام شرکت یا نام تجاری خود را درج کنید
نام نماینده شرکت را اینجا درج کنید و اگر از طرف شرکتی خاص نیستید، فقط نام خود را درج کنید
به صورت کامل وارد کنید
ترجیحا تلگرام داشته باشد
مثلا کارشناس روابط عمومی یا هر جایگاه دیگری که می خواهید فرد مدنظر در آنجا مشغول شود