استخدام دستیار پزشکی و درمانی | کد 153 | جذب هوشمند رشدانا

سامانه جذب و استخدام نیروی انسانیکد نیروی انسانی : 153

معتبر
عنوان شغلی فرد

دستیار پزشکی و درمانی

توضیحات

سابقه کاری محدود در قلم چی

پروفایل عمومی جویای کار
دسته بندی مهارتی : داده کاوی
جنسیت :
تحصیلات دانشگاهی :
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
استان محل سکونت :
نوع کار :
زمان کاری :
سن :
کلیدواژه ها :
پروفایل رشدآموخته در رشدانا
نمونه کار یا پروژه انجام شده : بدون نمونه کار
دوره یادگیری مهارتهای نرم : نگذرانده است

ارتباط با ایشان برای استخدام

مشخص کنید که به چه صورت می خواهید نیروی مدنظر در مجموعه شما مشغول شود
نام شرکت یا نام تجاری خود را درج کنید
نام نماینده شرکت را اینجا درج کنید و اگر از طرف شرکتی خاص نیستید، فقط نام خود را درج کنید
به صورت کامل وارد کنید
ترجیحا تلگرام داشته باشد
مثلا کارشناس روابط عمومی یا هر جایگاه دیگری که می خواهید فرد مدنظر در آنجا مشغول شود