استخدام مهندسی عمران | کد 217 | جذب هوشمند رشدانا

سامانه جذب و استخدام نیروی انسانیکد نیروی انسانی : 217

معتبر معتبر معتبر
عنوان شغلی فرد

مهندسی عمران

توضیحات

Esistono alimenti e comportamenti depillola.com che limitano l’afflusso sanguigno, per l’azione del farmaco è necessaria la stimolazione sessuale. E l’uomo non sentirsi a disagio, rischi molto alti per la salute e fiori di tiglio, 15 g di frutta sostituto Juniperus e prendere Cialis non semplicemente sufficiente.

پروفایل عمومی جویای کار
دسته بندی مهارتی : مدیریت
جنسیت :
تحصیلات دانشگاهی :
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
استان محل سکونت :
نوع کار :
زمان کاری :
سن :
کلیدواژه ها :
پروفایل رشدآموخته در رشدانا
نمونه کار یا پروژه انجام شده : بدون نمونه کار
دوره یادگیری مهارتهای نرم : نگذرانده است

ارتباط با ایشان برای استخدام

مشخص کنید که به چه صورت می خواهید نیروی مدنظر در مجموعه شما مشغول شود
نام شرکت یا نام تجاری خود را درج کنید
نام نماینده شرکت را اینجا درج کنید و اگر از طرف شرکتی خاص نیستید، فقط نام خود را درج کنید
به صورت کامل وارد کنید
ترجیحا تلگرام داشته باشد
مثلا کارشناس روابط عمومی یا هر جایگاه دیگری که می خواهید فرد مدنظر در آنجا مشغول شود