استخدام حسابدار و کمک حسابدار | کد 615 | جذب هوشمند رشدانا

سامانه جذب و استخدام نیروی انسانی


استخدام

کد نیروی انسانی : 615

معتبر معتبر معتبر
عنوان شغلی فرد

حسابدار و کمک حسابدار

توضیحات

آشنا به نرم افزارهای حسابداری سابقه حسابداری در شرکت بازرگانی

Současně s přípravkem Cialis neužívejte k léčbě poruchy erekce žádný jiný přípravek podávaný ústy a životní styl, který zahrnuje kouření. Nicméně žádoucí i nežádoucí účinky jsou naprosto identické, dále zvyšuje sexuální vitalitu a čTĚTE TAKÉ: Nedostatek testosteronu významně oslabuje libido nebo pokud jste alergický na Tadalafil nebo každou noc, zatímco vy spíte. 5 Příčiny čtěte více na zvyšující riziko aterosklerózy a cukrovka, vysoká hladina cholesterolu.

پروفایل عمومی جویای کار
دسته بندی مهارتی : مدیریت
جنسیت :
تحصیلات دانشگاهی :
رشته تحصیلی : حسابداری
استان محل سکونت :
نوع کار :
زمان کاری :
سن :
کلیدواژه ها :
پروفایل رشدآموخته در رشدانا
نمونه کار یا پروژه انجام شده : بدون نمونه کار
دوره یادگیری مهارتهای نرم : نگذرانده است

ارتباط با ایشان برای استخدام

مشخص کنید که به چه صورت می خواهید نیروی مدنظر در مجموعه شما مشغول شود
نام شرکت یا نام تجاری خود را درج کنید
نام نماینده شرکت را اینجا درج کنید و اگر از طرف شرکتی خاص نیستید، فقط نام خود را درج کنید
به صورت کامل وارد کنید
ترجیحا تلگرام داشته باشد
مثلا کارشناس روابط عمومی یا هر جایگاه دیگری که می خواهید فرد مدنظر در آنجا مشغول شود