سامانه اشتغال هوشمند نیروی انسانیکد نیروی انسانی : 89

معتبر معتبر معتبر
عنوان شغلی فرد

طراحی رابط کاربری

توضیحات

طراح رابط کاربری و همچنین همکاری با کافه مشاور

ترم یک دوره 16

رزومه برای دپارتمان اشتغال رشدانا ارسال گردیده است

پروفایل عمومی جویای کار
دسته بندی مهارتی : طراح رابط کاربری
جنسیت :
تحصیلات دانشگاهی :
رشته تحصیلی : دیپلم تجربی
استان محل سکونت :
نوع کار :
زمان کاری :
سن :
کلیدواژه ها :
پروفایل رشدآموخته در رشدانا
نمونه کار یا پروژه انجام شده : دارای نمونه کار
دوره یادگیری مهارتهای نرم : گذرانده است

ارتباط با ایشان برای استخدام

مشخص کنید که به چه صورت می خواهید نیروی مدنظر در مجموعه شما مشغول شود
نام شرکت یا نام تجاری خود را درج کنید
نام نماینده شرکت را اینجا درج کنید و اگر از طرف شرکتی خاص نیستید، فقط نام خود را درج کنید
به صورت کامل وارد کنید
ترجیحا تلگرام داشته باشد
مثلا کارشناس روابط عمومی یا هر جایگاه دیگری که می خواهید فرد مدنظر در آنجا مشغول شود