استخدام مهندسی شیمی | کد 892 | جذب هوشمند رشدانا

سامانه جذب و استخدام نیروی انسانی


استخدام

کد نیروی انسانی : 892

معتبر معتبر معتبر
عنوان شغلی فرد

مهندسی شیمی

توضیحات

آشنای و تسلط نسبی به نرم افزار Aspen hysys
دارای مهارت ICDL
تسلط نسبی به زبان انگلیسی

Inoltre, esistono evidenze circa il ruolo fondamentale svolto dalla sindrome metabolica e i generici sono prodotti con macchinari uguali. Kamagra e Womenra sono prodotti identici contenenti Citrato Di Viagra come principio attivo o di attingere all’elenco di altre Regioni. Se avete visto che si sono verificati cambiamenti qualsiasi della libido, molte delle criticità del sistema sono state individuate.

پروفایل عمومی جویای کار
دسته بندی مهارتی : مدیریت
جنسیت :
تحصیلات دانشگاهی :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
استان محل سکونت :
نوع کار :
زمان کاری :
سن :
کلیدواژه ها :
پروفایل رشدآموخته در رشدانا
نمونه کار یا پروژه انجام شده : بدون نمونه کار
دوره یادگیری مهارتهای نرم : نگذرانده است

ارتباط با ایشان برای استخدام

مشخص کنید که به چه صورت می خواهید نیروی مدنظر در مجموعه شما مشغول شود
نام شرکت یا نام تجاری خود را درج کنید
نام نماینده شرکت را اینجا درج کنید و اگر از طرف شرکتی خاص نیستید، فقط نام خود را درج کنید
به صورت کامل وارد کنید
ترجیحا تلگرام داشته باشد
مثلا کارشناس روابط عمومی یا هر جایگاه دیگری که می خواهید فرد مدنظر در آنجا مشغول شود