ثبت رزومه و اشتغال هوشمندانهکد نیروی انسانی : 96

عنوان شغلی فرد

دیجیتال مارکتینگ

توضیحات

کارشناس اقتصاد ، علاقه به پیشرفت ویادگیری مهارت

کاراموز برنامه 15 _ مسیر رشد دیجیتال مارکتینگ

پروفایل عمومی جویای کار
دسته بندی مهارتی : دیجیتال مارکتینگ
جنسیت :
تحصیلات دانشگاهی :
رشته تحصیلی : اقتصاد کشاورزی
استان محل سکونت :
نوع کار :
زمان کاری :
سن :
کلیدواژه ها :
پروفایل رشدآموخته در رشدانا
نمونه کار یا پروژه انجام شده : بدون نمونه کار
دوره یادگیری مهارتهای نرم : نگذرانده است

ارتباط با ایشان برای استخدام

مشخص کنید که به چه صورت می خواهید نیروی مدنظر در مجموعه شما مشغول شود
نام شرکت یا نام تجاری خود را درج کنید
نام نماینده شرکت را اینجا درج کنید و اگر از طرف شرکتی خاص نیستید، فقط نام خود را درج کنید
به صورت کامل وارد کنید
ترجیحا تلگرام داشته باشد
مثلا کارشناس روابط عمومی یا هر جایگاه دیگری که می خواهید فرد مدنظر در آنجا مشغول شود