سامانه اشتغال هوشمند نیروی انسانیلیست نیروهای انسانی آذربایجان شرقی

شناسه عنوان شغلی جنسیت بازه سنی استان محل سکونت امتیاز ارزیابی
467 مدرس زبان و ریاضیات

طراحی سیستم

امتیاز ارزیابی : ندارد