سامانه اشتغال هوشمند نیروی انسانیلیست نیروهای انسانی اردبیل

شناسه عنوان شغلی جنسیت بازه سنی استان محل سکونت امتیاز ارزیابی
217 مهندسی عمران

عمران

امتیاز ارزیابی : ندارد
181 ادوات کشاورزی

ادوات کشاورزی دامداری صنایع غذایی کشاورزی

امتیاز ارزیابی : ندارد