سامانه اشتغال هوشمند نیروی انسانیلیست نیروهای انسانی بوشهر

شناسه عنوان شغلی جنسیت بازه سنی استان محل سکونت امتیاز ارزیابی
131 نقشه کشی ساختمان

نقشه کشی ساختمان

امتیاز ارزیابی : ندارد