بایگانی‌های خراسان شمالی - سامانه جذب و استخدام نیروی انسانی

سامانه جذب و استخدام نیروی انسانیلیست نیروهای انسانی خراسان شمالی

شناسه عنوان شغلی جنسیت بازه سنی استان محل سکونت امتیاز ارزیابی
96 دیجیتال مارکتینگ

بازاریاب دیجیتال بازاریابی

امتیاز ارزیابی : ندارد