بایگانی‌های خراسان شمالی - سامانه اشتغال هوشمند نیروی انسانی

سامانه اشتغال هوشمند نیروی انسانیلیست نیروهای انسانی خراسان شمالی

شناسه عنوان شغلی جنسیت بازه سنی استان محل سکونت امتیاز ارزیابی
96 دیجیتال مارکتینگ

بازاریاب دیجیتال بازاریابی

امتیاز ارزیابی : ندارد