بایگانی‌های فارس - سامانه اشتغال هوشمند نیروی انسانی

سامانه اشتغال هوشمند نیروی انسانیلیست نیروهای انسانی فارس

شناسه عنوان شغلی جنسیت بازه سنی استان محل سکونت امتیاز ارزیابی
175 حسابدار و مسئول فروش

حسابداری فروش مالی

امتیاز ارزیابی : ندارد