بایگانی‌های قدس - سامانه اشتغال هوشمند نیروی انسانی

سامانه اشتغال هوشمند نیروی انسانیلیست نیروهای انسانی قدس

شناسه عنوان شغلی جنسیت بازه سنی استان محل سکونت امتیاز ارزیابی
216 بهینه سازی خط تولید صنایع غذایی

صنایع غذایی

امتیاز ارزیابی : ندارد