بایگانی‌های قدس - سامانه جذب و استخدام نیروی انسانی

سامانه جذب و استخدام نیروی انسانیلیست نیروهای انسانی قدس

شناسه عنوان شغلی جنسیت بازه سنی استان محل سکونت امتیاز ارزیابی
216 بهینه سازی خط تولید صنایع غذایی

صنایع غذایی

امتیاز ارزیابی : ندارد