سامانه اشتغال هوشمند نیروی انسانیلیست نیروهای انسانی قم

شناسه عنوان شغلی جنسیت بازه سنی استان محل سکونت امتیاز ارزیابی
454 راهبر وب و رایانه

امتیاز ارزیابی : ندارد