سامانه اشتغال هوشمند نیروی انسانیلیست نیروهای انسانی مازندران

شناسه عنوان شغلی جنسیت بازه سنی استان محل سکونت امتیاز ارزیابی
209 مهندسی شیمی

شیمی

امتیاز ارزیابی : ندارد
168 فنی مهندسی

مکانیک

امتیاز ارزیابی : ندارد
117 معماری، منشی شرکت معماری

معماری

امتیاز ارزیابی : ندارد