بایگانی‌های مرکزی - سامانه جذب و استخدام نیروی انسانی

سامانه جذب و استخدام نیروی انسانیلیست نیروهای انسانی مرکزی

شناسه عنوان شغلی جنسیت بازه سنی استان محل سکونت امتیاز ارزیابی
213 شبکه و لینوکس

امنیت و شبکه

امتیاز ارزیابی : 66