بایگانی‌های مرکزی - سامانه اشتغال هوشمند نیروی انسانی

سامانه اشتغال هوشمند نیروی انسانیلیست نیروهای انسانی مرکزی

شناسه عنوان شغلی جنسیت بازه سنی استان محل سکونت امتیاز ارزیابی
213 شبکه و لینوکس

امنیت و شبکه

امتیاز ارزیابی : 66