ثبت رزومه و اشتغال هوشمندانهلیست نیروهای انسانی گلستان

شناسه عنوان شغلی جنسیت بازه سنی استان محل سکونت امتیاز ارزیابی
655 برنامه نویس فرانت اند

برنامه نویسی فرانت اند سئو

امتیاز ارزیابی : ندارد