بایگانی‌های حسابداری - سامانه جذب و استخدام نیروی انسانی

سامانه جذب و استخدام نیروی انسانی→ بازگشت به صفحه جستجو


نتایج جستجوی هوشمند

شناسه عنوان شغلی جنسیت بازه سنی استان محل سکونت امتیاز ارزیابی
881 حسابداری

حسابداری کارآموزی مالی

امتیاز ارزیابی : ندارد
801 امور مالی تازه کار

امورمالی حسابداری

امتیاز ارزیابی : ندارد
891 کارشناس فروش تازه کار

حسابداری کارشناس فروش

امتیاز ارزیابی : ندارد
128 کارآموز در حوزه مالی

حسابداری حقوق

امتیاز ارزیابی : ندارد
615 حسابدار و کمک حسابدار

حسابداری مالی

امتیاز ارزیابی : ندارد
600 کارشناس امور مالی

اداری امور اداری حسابداری

امتیاز ارزیابی : ندارد
465 حسابدار شرکتی

حسابداری

امتیاز ارزیابی : ندارد
220 حسابداری

حسابداری مدیریت کسب و کار

امتیاز ارزیابی : ندارد
179 مدیر مالی

حسابداری مالی مدیریت

امتیاز ارزیابی : ندارد
175 حسابدار و مسئول فروش

حسابداری فروش مالی

امتیاز ارزیابی : ندارد