سامانه اشتغال هوشمند نیروی انسانی→ بازگشت به صفحه جستجو


نتایج جستجوی هوشمند

شناسه عنوان شغلی جنسیت بازه سنی استان محل سکونت امتیاز ارزیابی
155 تحلیلگر داده

تحلیل داده دیتا ماینینگ

امتیاز ارزیابی : ندارد