بایگانی‌های مالی - سامانه جذب و استخدام نیروی انسانی

سامانه جذب و استخدام نیروی انسانی→ بازگشت به صفحه جستجو


نتایج جستجوی هوشمند

شناسه عنوان شغلی جنسیت بازه سنی استان محل سکونت امتیاز ارزیابی
881 حسابداری

حسابداری کارآموزی مالی

امتیاز ارزیابی : ندارد
615 حسابدار و کمک حسابدار

حسابداری مالی

امتیاز ارزیابی : ندارد
179 مدیر مالی

حسابداری مالی مدیریت

امتیاز ارزیابی : ندارد
175 حسابدار و مسئول فروش

حسابداری فروش مالی

امتیاز ارزیابی : ندارد