سامانه اشتغال هوشمند نیروی انسانی→ بازگشت به صفحه جستجو


نتایج جستجوی هوشمند

شناسه عنوان شغلی جنسیت بازه سنی استان محل سکونت امتیاز ارزیابی
118 تحلیل کسب و کار، داده کاوی (پایتون)

پایتون تحلیل مدیریت

امتیاز ارزیابی : ندارد