سامانه اشتغال هوشمند نیروی انسانی→ بازگشت به صفحه جستجو


نتایج جستجوی هوشمند

شناسه عنوان شغلی جنسیت بازه سنی استان محل سکونت امتیاز ارزیابی
153 دستیار پزشکی و درمانی

پزشکی

امتیاز ارزیابی : ندارد
129 مهندسی پزشکی

پزشکی

امتیاز ارزیابی : ندارد
102 حرکت شناسی-فیزیولوژی -بیومکانیک

پزشکی ورزشی

امتیاز ارزیابی : ندارد