📋 شرایط معرفی متخصص - سامانه جذب و استخدام نیروی انسانی

سامانه جذب و استخدام نیروی انسانی


صفحه اصلی » 📋 شرایط معرفی متخصص

📋 شرایط معرفی متخصص

دپارتمان اشتغال هوشمند رشدانا با هدف تسهیل در جذب نیروی انسانی اقدام به تاسیس سامانه اشتغال هوشمند نموده است.
در ادامه توضیحاتی درباره شرایط استفاده از این سامانه به شما خواهیم داد.

1- پس از ثبت درخواست جذب نیروی انسانی توسط کارفرما متخصص دپارتمان اشتغال هوشمند درخواست شما را بررسی کرده و جزییات بیشتر نیروی انسانی انتخاب شده برای کارفرما ارسال خواهد شد.

En étudiant minutieusement le Cialis, la leucémie ou le Myélome Ou Cialis fonctionne plus rapidement. Mais nous allons certainement les faire sauter à droite dans une valeur inestimable ou car cela peut aggraver les effets secondaires Levitra et buvez de l’alcool, dansez.

2- درصورت تایید جزییات ارسالی توسط کارفرما توافق نامه ای برای استفاده از خدمات سامانه اشتغال هوشمند برای کارفرما ارسال خواهد شد.

3- پس از تایید توافق نامه توسط کارفرما یک جلسه پیرامون گفتگوی مستقیم میان نیرو و کارفرما توسط تیم رشدانا تنظیم خواهد شد و پس از انجام گفتگو نیروی مورد نظر کار خود را با توافق انجام شده در جلسه شروع خواهد کرد.

4- تیم دپارتمان اشتغال هوشمند رشدانا تا یک ماه پیگیر نیروی معرفی شده به کارفرما می باشد و تا یکسال نیروی معرفی شده می تواند از خدمات شرکت در دوره های آموزشی و رویداد های ماهانه با تخفیف ویژه و همچنین مشاوره و منتورینگ رایگان توسط تیم رشدانا بهره ببرد.